Undervisning

Seksjon for coaching og psykologi underviser i aktivitetsfagene fotball, håndball, basketball, volleyball, innebandy og skøyter. Samt undervisning på fagområdene idrettspsykologi, coaching, helsepsykologi og bevegelsespedagogikk, på bachelor og master nivå.

Kvinnlig fotballtrener gir instruksjon til tre guttespillere i på fotballbanen
Kvinnelig fotballtrener i samtale med tre ungdomsspillere Foto: NIH

Bachelor i trening, coaching og idrettspsykologi

Innenfor bachelor i idrettsvitenskap kan du velge å fordype deg i en av fem studieretninger;

  • Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag.
  • Bachelor i trening, helse og prestasjon.
  • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi.
  • Bachelor i Sport Management/ idrett og samfunn.
  • Bachelor i friluftsliv. 

Seksjon for coaching og psykologi har ansvar for bachelorløpet i trenerrollen og idrettspsykologi. Studiet gir 180 studiepoeng og bachelorgrad. Bachelorprogrammet kvalifiserer for opptak til masterstudier. I bachelorprogrammets andre år er det lagt til rette for studier i utlandet.

Går du med et ønske om å bli trener, gir dette studiet den mest omfattende vitenskapelige trenerutdanningen som finnes i Skandinavia. For å gjøre vår trenerutdanning enda mer relevant, arbeider vi med å utvikle et tettere samarbeid med idrettsorganisasjonene.

NIH" motivational film from Dunderland Filmkompani on Vimeo.

Masterstudier

Ved seksjonen kan du ta master i idrettsvitenskap. Programmet gir 120 studiepoeng og mastergrad. Første studieår inneholder 60 studiepoeng og gir deg idrettsvitenskapelig og metodisk innsikt. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres andre studieår og gir 60 studiepoeng. Seksjonen tilbyr fordypningsemner på masternivå i:

Læring og ledelse i idrett
Psychology of sport and physical activity
Anvendt idretts- og aktivitetspsykologi
Advanced psychology of sport
Fotball og vitenskap

Doktorgradsutdanning

Du kan søke opptak på doktorgradsstudiet gjennom hele året. NIH finansierer 32 stipendiatstillinger. Ved seksjon for coaching og psykologi har vi dr. grads studenter innenfor våre fagretninger; coaching, idrettspsykolog og helsepsykologi.