Undervisning

Seksjon for coaching og psykologi underviser i aktivitetsfagene fotball, håndball, basketball, volleyball, innebandy og skøyter. Samt undervisning på fagområdene idrettspsykologi, coaching, helsepsykologi og bevegelsespedagogikk, på bachelor og master nivå.

Fotballtrener som snakker med spillere
Kvinnelig fotballtrener som snakker med to fotballspillere Foto: NIH
 

Basisår i idrettsvitenskap 

Det første året i bachelor i idrettsvitenskap ved NIH utgjør en faglig plattform for videre studier i idrett. Basisåret er bygd opp av både teoretiske og praktiske emner som er rettet mot bevegelseslære, treningslære, aktivitetslære og idrett og samfunn.

 

Bachelor i trening, coaching og idrettspsykologi

NIH tilbyr bachelorprogram i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse, idrettsbiologi, sport management, trening, coaching og idrettspsykologi og faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Seksjon for coaching og psykologi har ansvar for bachelorløpet trening, coaching og idrettspsykologi. Studiet gir 180 studiepoeng og bachelorgrad. Bachelorprogrammet kvalifiserer for opptak til masterstudier. I bachelorprogrammets tredje år er det lagt til rette for studier i utlandet. Går du med et ønske om å bli trener, gir dette studiet den mest omfattende vitenskapelige trenerutdanningen som finnes i Skandinavia. For å gjøre vår trenerutdanning enda mer relevant, arbeider vi med å utvikle et tettere samarbeid med idrettsorganisasjonene.

 

NIH" motivational film from Dunderland Filmkompani on Vimeo.

Masterstudier

Ved seksjonen kan du ta master i idrettsvitenskap. Programmet gir 120 studiepoeng og mastergrad. Første studieår inneholder 60 studiepoeng og gir deg idrettsvitenskapelig og metodisk innsikt. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres andre studieår og gir 60 studiepoeng. Seksjonen tilbyr fordypningsemner på masternivå i:

Læring og ledelse i idrett
Psychology of sport and physical activity
Anvendt idretts- og aktivitetspsykologi
Advanced psychology of sport
Fotball og vitenskap

Doktorgradsutdanning
Du kan søke opptak på doktorgradsstudiet gjennom hele året. NIH finansierer 32 stipendiatstillinger. Ved seksjon for coaching og psykologi har vi dr. grads studenter innenfor våre fagretninger; coaching, idrettspsykolog og helsepsykologi.