Coaching og psykologi

Seksjonen jobber med undervisning og forskning på coaching, idrettspsykologi, helsepsykologi og ballspill. Vårt mål er å opprettholde og utvikle en sterk internasjonal posisjon innen forskning på disse feltene.

To mannlige studenter under smach og blokk i volleyballkamp i idrettshallen
Volleyballundervisning i idrettshallen Foto: NIH

Undervisning

Seksjon for coaching og psykologi underviser i  fagområdene idrettspsykologi, coaching og helsepsykologi, på bachelor og master nivå. Samt aktivitetsfagene fotball, håndball, basketball, volleyball, innebandy og skøyter. Seksjonen tilbyr fem fordypningsemner på masternivå: Læring og ledelse i idrett, Psychology of sport and physical activity, Anvendt idretts- og aktivitetspsykologi, Advanced psychology of sport og Fotball og vitenskap. Les mer om undervisning og emner.

Utfordringen er å gjøre teorifagene så relevante som mulig for praksis, og forankre praksis tydelig i teori.

Laboratorier

Vi har to laboratorier tilknyttet vår seksjon, ballspill-laboratoriet og psykologlaboratoriet. Laboratoriene brukes aktivt både i undervisning, masteroppgaver og forsknings- og utviklingsarbeid. Psykologilaboratoriet er for tiden under ombygging og vil etterhvert bidra til mye spennende undervisning og forskning innen blant annet biofeedback.

Forskning

Les om seksjonens forskningsresultater.

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett

Seksjonen samarbeider tett med forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, som forsker på planlegging og gjennomføring av aktivitet, både i toppidrett og i barne-, ungdoms- og mosjonsidrett. Senteret er aktivitetssentret, og har fokus på formidling av kunnskap til idretten og til samfunnet. Senteret har egne sider med mye nyttig innhold.

Alle ansatte ved seksjonen

Kontakt

Frank Eirik Abrahamsen

Seksjonsleder

Telefon: +47 23 26 24 31 / +47 941 88 982

Kristin Andersen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 00 / +47 482 27 383