Coaching og psykologi

Seksjonen jobber med undervisning og forskning på coaching, idrettspsykologi, helsepsykologi og ballspill. Vårt mål er å opprettholde og utvikle en sterk internasjonal posisjon innen forskning på disse feltene.

To mannlige studenter under smach og blokk i volleyballkamp i idrettshallen
Volleyballundervisning i idrettshallen Foto: NIH

Undervisning

Seksjon for coaching og psykologi underviser i  fagområdene idrettspsykologi, coaching og helsepsykologi, på bachelor og master nivå. Samt aktivitetsfagene fotball, håndball, basketball, volleyball, innebandy og skøyter. Seksjonen tilbyr fem fordypningsemner på masternivå: Læring og ledelse i idrett, Psychology of sport and physical activity, Anvendt idretts- og aktivitetspsykologi, Advanced psychology of sport og Fotball og vitenskap. Les mer om undervisning og emner.

Utfordringen er å gjøre teorifagene så relevante som mulig for praksis, og forankre praksis tydelig i teori.

Laboratorier

Vi har to laboratorier tilknyttet vår seksjon, ballspill-laboratoriet og psykologlaboratoriet. Laboratoriene brukes aktivt både i undervisning, masteroppgaver og forsknings- og utviklingsarbeid. Psykologilaboratoriet er for tiden under ombygging og vil etterhvert bidra til mye spennende undervisning og forskning innen blant annet biofeedback.

Forskning

Les om seksjonens forskningsresultater.

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett

Seksjonen samarbeider tett med forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, som forsker på planlegging og gjennomføring av aktivitet, både i toppidrett og i barne-, ungdoms- og mosjonsidrett. Senteret er aktivitetssentret, og har fokus på formidling av kunnskap til idretten og til samfunnet. Senteret har egne sider med mye nyttig innhold.

Alle ansatte ved seksjonen

Kontakt

Pierre-Nicolas Lemyre

Seksjonsleder

Telefon: +47 23 26 24 22 / +47 412 86 724

Kristin Andersen

Head of Office

Telefon: +47 23 26 24 00 / +47 482 27 383