Fagseksjonar

Den faglege verksemda ved Norges idrettshøgskole er organisert i fem fagseksjonar.