Institutter

Den faglege verksemda ved Norges idrettshøgskole er organisert i fire institutt.