Medlemmer etisk komite

Styret oppnevner medlemmene av NIHs etiske komite for 3 år av gangen. Medlemmene skal ha bakgrunn fra representative fagområder ved NIH.

Medlemmer etisk komite for perioden 1.1.201 - 31.12.2023:

 

Leder:

Professor Anne Marte Pensgaard, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Medlemmer:

Førstemanuensis May Grydeland, Institutt for fysisk prestasjonsevne

Førsteamanuensis Ellen Berg, Institutt for lærerutdanning og friluftsliv

Professor Tron Krosshaug, Institutt for idrettsmedisin

Jurist Peder Utne, Oslo Universitetssykehus

Varamedlemmer:

Førsteamanauensis Gøran Paulsen, Institutt for fysisk prestasjonsevne

Professor Kari Bø, Institutt for idrettsmedisin