NIHs etiske komite

Komiteen vurderer om forskningsprosjekter på mennesker som faller utenfor helseforskningsloven er planlagt i henhold til forskningsetiske normer. Det er prosjekter med potensiale for skade og belastning for forskningsdeltakerne og/eller involverer sårbare grupper som skal ha godkjenning fra komiteen før oppstart. Se retningslinjene under for detaljer om hvilke prosjekter som skal søke.

Forskning på mennesker skal ha godkjenning fra NIHs etiske komité dersom forskningsprosjektet oppfyller de tre følgende punkter 

  • Involverer mennesker direkte i form av intervensjoner (psykisk og/eller fysisk)
  • Har betydelig potensial for skade og belastning utover hva som kan regnes som normal risiko og belastning for deltaker.
  • Ikke er fremleggelsespliktig for REK (faller utenfor helseforskningslovens virkeområde)

Forskningsprosjekter som involverer sårbare grupper, herunder deltakere uten samtykkekompetanse, skal alltid godkjennes av NIHs etiske komite i de tilfeller prosjektet ikke er fremleggelsespliktig for REK. Det samme gjelder for forskningsprosjekter med innsamling av humant biologisk materiale og som ikke er fremleggelsespliktig for REK. 

Det er den enkelte forsker på NIH som har et selvstendig ansvar for å sikre at egen forskning organiserer og utøves i henhold til forskningsetiske normer. 

Styret ved NIH oppnevner medlemmer til komiteen for 3 år av gangen. En fra hver fagseksjonen er representert og AFB er sekretariat. Komiteen skal ha fastlagt 8 møter per år.

Søknadsfrister etisk komité 2020:

Møtedatoer

Søknadsfrist

30. januar

16. januar

12. mars

27. februar

7. mai

22.april

18. juni

4.juni

27.august

13. august

24.september

10.september

29.oktober

15. oktober

3. desember

19.november

Kontakt

Turid Sjøstedt

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 32 / +47 950 39 516