NIHs etiske komite

Komiteen vurderer om forskningsprosjekter på mennesker som faller utenfor helseforskningsloven er planlagt i henhold til forskningsetiske normer. Det er prosjekter med potensiale for skade og belastning for forskningsdeltakerne og/eller involverer sårbare grupper som skal ha godkjenning fra komiteen før oppstart. Se retningslinjene under for detaljer om hvilke prosjekter som skal søke.

Forskning på mennesker skal ha godkjenning fra NIHs etiske komite dersom forskningsprosjektet oppfyller de tre følgende punkter 

  • Involverer mennesker direkte i form av intervensjoner (psykisk og/eller fysisk)
  • Har betydelig potensial for skade og belastning utover hva som kan regnes som normal risiko og belastning for deltaker.
  • Ikke er fremleggelsespliktig for REK (faller utenfor helseforskningslovens virkeområde)

Forskningsprosjekter som involverer sårbare grupper, herunder deltakere uten samtykkekompetanse, skal alltid godkjennes av NIHs etiske komite i de tilfeller prosjektet ikke er fremleggelsespliktig for REK. Det samme gjelder for forskningsprosjekter med innsamling av humant biologisk materiale og som ikke er fremleggelsespliktig for REK. 

Det er den enkelte forsker på NIH som har et selvstendig ansvar for å sikre at egen forskning organiserer og utøves i henhold til forskningsetiske normer. 

Styret ved NIH oppnevner medlemmer til komiteen for 3 år av gangen. En fra hver fagseksjonen er representert og AFB er sekretariat. Komiteen skal ha fastlagt 8 møter per år.

Søknadsfrist etisk komite 2019. NB søknadsfristen i februar er endret fra onsdag 27. februar til mandag 25.2 kl 9.00

Møtedatoer

Søknadsfrist

31. januar

17. januar

7. mars

25. februar

9. mai

25.april

20. juni

6.juni

29.august

15. august

26.september

12.september

24.oktober

10. oktober

5. desember

21.november

Kontakt

Turid Sjøstedt

Senior Adviser

Telefon: +47 23 26 20 32 / +47 950 39 516