NIHs etiske komite

Komiteen vurderer om forskningsprosjekter på mennesker som faller utenfor helseforskningsloven er planlagt i henhold til forskningsetiske normer. Det er prosjekter med potensiale for skade og belastning for forskningsdeltakerne og/eller involverer sårbare grupper som skal ha godkjenning fra komiteen før oppstart. Dersom deltakerne er under 16 år skal prosjektet ha godkjenning av etisk komite.  Se retningslinjene under for detaljer om hvilke prosjekter som skal søke.

Forskning på mennesker skal ha godkjenning fra NIHs etiske komité dersom forskningsprosjektet oppfyller de tre følgende punkter 

  • Involverer mennesker direkte i form av intervensjoner (psykisk og/eller fysisk)
  • Har betydelig potensial for skade og belastning utover hva som kan regnes som normal risiko og belastning for deltaker.
  • Ikke er fremleggelsespliktig for REK (faller utenfor helseforskningslovens virkeområde)

Forskningsprosjekter som involverer sårbare grupper, herunder deltakere uten samtykkekompetanse, skal alltid godkjennes av NIHs etiske komite i de tilfeller prosjektet ikke er fremleggelsespliktig for REK. Dersom prosjektet har deltakere som er under 16 år skal prosjektet alltid godkjennes av etisk komite. Det samme gjelder for forskningsprosjekter med innsamling av humant biologisk materiale og som ikke er fremleggelsespliktig for REK. 

Det er den enkelte forsker på NIH som har et selvstendig ansvar for å sikre at egen forskning organiserer og utøves i henhold til forskningsetiske normer. 

Styret ved NIH oppnevner medlemmer til komiteen for 3 år av gangen. En fra hvert institutt er representert og AFB er sekretariat. Komiteen skal ha fastlagt 8 møter per år.

Søknadsfrister etisk komité 2021:

Møtedatoer

Søknadsfrist

28. januar

14. januar

18. mars

4. mars

6. mai

22.april

17. juni

3.juni

2. september

19. august

14. oktober

30.september

11. november

28. oktober

9. desember

25. november

Kontakt

Turid Sjøstedt

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 32 / +47 950 39 516