Forskningsetikk og kvalitetssikring

NIH er opptatt av at våre forskere og studenter følger lover og regler og viser god vitenskapelig praksis i sitt forskningsarbeid. NIH kjører jevnlig kurs i forskningsetikk og personvern i fagseksjonene. NIH har administrativ prosjektstøtte for å sikre god gjennomføring, og en egen etisk komite som forhåndsgodkjenner forskning på mennesker.