Forskningsetikk og kvalitetssikring

NIH er opptatt av at våre forskere og studenter følger lover og regler og viser god vitenskapelig praksis i sitt forskningsarbeid. NIH kjører jevnlig kurs i forskningsetikk og personvern for stipendiater og forskere. NIH har administrativ prosjektstøtte for å sikre god gjennomføring, og en egen etisk komité som forhåndsgodkjenner forskning på mennesker.