Undervisning ved Seksjon for kultur og samfunn

Seksjon for kultur og samfunn tilbyr undervisning i Sport management, Idrett og samfunn og Idrett og kulturutvikling på bachelornivå og i idrettsvitenskap på masternivå.

Møtevirksomhet i klubb
Foto: Emil Solli

Årsstudier

Basisår i idrettsvitenskap

Det første året i bachelor i idrettsvitenskap (1BA) ved NIH utgjør en faglig plattform for videre studier i idrett. Seksjon for kultur og samfunn har ansvar for og underviser i idrett og samfunn.

Idrett og samfunn 

Idrett og samfunn er et ettårig studietilbud/program der sentrale aspekter ved idrettens plass i samfunnet vil bli belyst. Filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver vil ligge til grunn. Studiet/programmet vil kunne inngå i en bachelorgrad ved NIH.

3-årig Bachelorprogram

Sport Management 

Seksjonen har programansvar for ett bachelorløp med spesialisering i Sport Management. Studiet skal gi kunnskap om arbeid og ledelse i idrettsorganisasjoner,  i frivillig, offentlig og kommersiell sektor. 

Master i idrettsvitenskap

Det idrettsfaglige masterstudiet skal kvalifisere for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsfaglige problemer og oppgaver. Studiet danner grunnlag for doktorgradsstudier innen fagområdet idrettsvitenskap. Seksjonen tilbyr et masterprogram med fordypningsemner i idrettssosiologi, Idrettshistorie/filosofi og Sport Management 

 Påbygningsstudier

Idrett, kultur og utviklingssamarbeid 

Studiet har sin bakgrunn i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komités prosjektarbeid i det sørlige Afrika og kan inngå i en bachelorgrad ved NIH.

Kontakt

Lene Røe

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 35