Undervisning

Forelesning med Jorunn Sundgot-Borgen
Forelesning med Jorunn Sundgot-Borgen

Seksjon for idrettsmedisinske fag tilbyr i dag studier på bachelornivå i fysisk aktivitet og helse og på masternivå i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag. Det har vært en stabil høy søkning til studiene på alle nivåer de senere år. I tillegg tilbyr seksjonen mastergradsstudie i idrettsfysioterapi.

Bachelor fysisk aktivitet og helse: Programansvarlig for studiene er Trine Stensrud. 

Master i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag: Programansvarlig er Sigmund A. Anderssen.

Master i idrettsfysioterapi: Programansvarlig er Grethe Myklebust. 

 

Kontakt

Trine Stensrud

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 23 46 / +47 412 23 979

Sigmund Alfred Anderssen

Seksjonsleder

Telefon: +47 23 26 23 01 / +47 452 79 348

Grethe Myklebust

Professor

Telefon: +47 23 26 23 70