Bevegelseslaboratorium

For å vurdere prestasjon i en øvelse eller effekt av trening er det nyttig å forske på forskjeller eller endringer i tekniske løsninger av bevegelser i idrett. Dette kan gjøres i laboratorium for bevegelsesanalyse.

Ved laboratorium for bevegelsesanalyse kan man sammenstille data om teknikk, muskelaktivitet, bevegelse, oksygenopptak m.m.

Ved laboratorium for bevegelsesanalyse kan man sammenstille data om teknikk, muskelaktivitet, bevegelse, oksygenopptak m.m. Foto: NIH

Forskning på teknikk og prestasjon

Når man skal vurdere teknikk i ulike idretter og innen andre typer aktiviteter finnes det mange parametere som kan måles eller estimeres. Slike parametre kan bidra til å underbygge hvorfor én teknisk løsning gir bedre prestasjon enn en annen teknisk løsning.
I laboratorium for bevegelsesanalyse kan man forske på teknikk på rulleski, løp eller gange på tredemølle.
 
Bevegelser kan fanges opp ved videoanalyse eller med infrarøde kameraer, slik at posisjon, hastighet og akselerasjon i de ulike leddene kan beregnes.
 
Ut fra denne typen data er det mulig å beregne krefter internt i kroppen og krefter i forhold til omgivelsene.
 
Resultatene kan sees opp mot ulike former for prestasjon i øvelsen som utføres, mot oksygenopptak, mot mengden laktat i blodet og annet
 

Mangfoldig forskning på idrett og bevegelser

Man forsker også på en rekke bevegelser eller aktiviteter utenfor tredemøllen.
Eksempler fra vårt laboratorium er:
 • Styrkeløft
 • Finter i håndball
 • Putting i golf
 • Gange/hinking hos korsbånd- og artrosepasienter
 • Stabilitet og balanse hos eldre
Også i slike øvelser kan man benytte videokameraer eller infrarøde kameraer for å danne digitale bilder av bevegelsene. I tillegg har laboratoriet kraftplattformer nedfelt i gulvet, slik at man direkte kan hente ut krefter og momenter mellom utøver og underlag.
Ved hjelp av avansert programvare kan man lage modeller av mennesket i bevegelse.
 Stor tredemølle med plass til å skøyte på rulleski, sykle, løpe osv.
Informasjon om hvilke muskler som bidrar til å skape eller redusere bevegelse er også nyttig i bevegelsesanalyse. Ved hjelp av elektromyografi (EMG) kan man få informasjon om i hvilken grad ulike muskelgrupper er aktive.
 
Slike data kan times mot informasjon om bevegelse i ledd og mot data fra kraftplattformene. Med denne kunnskapen har man et godt utgangspunkt for å vurdere ulike teknikker.
 

Ved biomekanisk laboratorium kan man blant annet:

 • Studere teknikk i ulike typer bevegelser og idretter
 • Analysere bevegelser med hensyn til skader
 • Analysere bevegelser med hensyn til prestasjon
 • Undersøke muskelaktivering ved ulike bevegelser
 • Foreta ulike mål på fysisk form og prestasjon på rulleski
Laboratoriet benyttes også til testing av idrettsutøvere, og det leies ut til eksterne brukere som ønsker å benytte seg av laboratoriets utstyr og evt. personell. 
 

Eksempler på forskningsprosjekter hvor laboratorium for bevegelsesanalyse benyttes

 • Styrketrening og dens innvirkning på prestasjonsfaktorer, muskeltverrsnitt og kroppsvekt hos eliteutøvere i kombinert
 • Muskel- og senesamspill hos hoppere, løpere og kraftutøvere
 • Putting i golf
 • Foot Structure, Rearfoot Motion and Leg Stiffness in Running