Statens legemiddelverk (SLV)

Ansvar og oppgaver:

  • vurdere og godkjenne legemiddelutprøving
  • føre tilsyn med utprøving av legemidler
  • føre inspeksjoner