Norsk senter for datatjenester (NSD)

NSD godkjenner prosjekter som behandler personopplysninger, men som ikke omfattes av helseforskningsloven.

Ansvar og oppgaver:

  • Personvernombud for forskningsprosjekter ved NIH som ikke faller innenfor helseforskningsloven
  • Vurdere og godkjenne behandling av personopplysninger for prosjekter som ikke omfattes av Helseforskningsloven
  • Informasjon og veiledning i spørsmål om forskning og personvern
  • Kontrollere at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til lovverket og er i samsvar med godkjent søknad. 
  • Vurdere om prosjektet er konsesjonspliktig og ev videresende søknad til Datatilsynet