Nasjonal forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Ansvar og oppgaver: