Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag (NEM)

Ansvar og oppgaver:

 

  • Vurdere og avgjøre klager på vedtak i de regionale forskningestiske komiteene for medisin og helsefag (REK)