Helsetilsynet og Datatilsynet

Ansvar:

  • tilsynsmyndighet

Oppgaver:

  • føre tilsyn
  • gi pålegg
  • eventuelt gi tvangsmulkt
  • informere det andre tilsynet om pålegg som er gitt