Helsedirektoratet

Ansvar og oppgaver:

  • godkjenne klinisk utprøving av medisinsk utstyr
  • godkjenne genforskningsprosjekter