Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Ansvar og oppgaver:

  • Vurderer og avgjør klager vedrørende klinisk utprøving av medisinsk utstyr