Seksjonsleder

Vilkår:

Leder med personalansvar for prosjektleder.
 

Ansvar:

  • for at seksjonens forskningsprosjekter er forankret i strategisk plan og seksjonens handlingsplan og budsjett, og for at de registreres.
  • for at helse – og personopplysninger eller biologisk materiale fra egen seksjon brukes i henhold til lover, regler og rutiner, herunder påse at biobankansvarlig med medisinsk eller biologisk utdanning av høyere grad

Oppgaver:

Sørge for at:
  • ansatte har kompetanse i etiske, medisinske, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold og kjenner til kvalitetssystemet for forskningsprosjekter.
  • en har oversikt over alle forskningsprosjekter ved seksjonen

Utføre følgende delegerte oppgaver fra direktøren (forskningsansvarlig):

  • det tilrettelegges for at forskning utføres slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold ivaretas. (med støtte fra leder av AFB og leder av IKT)
  • det tilrettelegges for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekter. (med støtte fraleder av AFB og leder av IKT)
  • forskningsdata og humant biologisk material behandles forsvarlig.