Prosjektmedarbeider

Vilkår:

Nødvendig kompetanse for å utføre arbeidsoppgaver, nærmere definert av prosjektleder.
 

Ansvar:

  • for å følge lover, regler og rutiner for forskningsprosjekt
  • for å informere prosjektleder om endringer/avvik underveis
  • ev ansvar for å koordinere multisenter-studier ved ekstern prosjektleder

Oppgaver:

Kjenne til og følge:
  • etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold, herunder krav til behandling av forskningsdata
  • NIHs kvalitetssystem for forskning
  • Koordinere samarbeidsprosjekter i egen virksomhet sammen med ekstern prosjektleder