Prosjektleder

Vilkår:

Nødvendig forskningskompetanse og erfaring. Veileder skal være prosjektleder for student ved lavere nivå enn doktorgrad.
 

Ansvar:

  • for den daglige driften av forskningsprosjekt, herunder økonomiske rammer for prosjektet og formidling av resultater fra prosjektet
  • for at medarbeidere i prosjektet har tilfredsstillende kompetanse til å utføre definerte oppgaver fra prosjektleder
  • for å informere seksjonsleder om søknader til REK/NSD/Datatilsynet før de sendes.

Oppgaver:

Sørge for
  • utarbeidelse av forskningsprotokoll/plan
  • nødvendig forhåndsgodkjenning fra REK, NSD, Datatilsynet og eventuelle andre
  • at forskningsprosjektet gjennomføres i henhold til forskningsprotokoll/plan
  • at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold ivaretas i den daglige driften
  • at forskningsdata kvalitetssikres og behandles forsvarlig
  • å informere seksjonsleder om oppstart av forskningsprosjekter