Forskningsansvarlig

Vilkår:

Direktøren er forskningsansvarlig ved NIH. Oppgaver kan delegeres, men ikke ansvar. Direktøren har delegert ansvaret for oppgaver som listes nedenunder. 
 

Ansvar:

  • overordnet ansvar for forskningsprosjekt og biobanker
  • lokalt overordnet ansvar ved samarbeidsprosjekter

Oppgaver:

Sørge for at:
  • det tilrettelegges for at forskning utføres slik at etiske, medisinske, helsefaglige, vitenskapelige, personvern- og informasjonssikkerhetsmessige forhold ivaretas. DELEGERT OPPGAVE: Seksjonsleder, med støtte fra leder av AFB og leder av IKT
  • det tilrettelegges for forsvarlig organisering, igangsetting, gjennomføring, formidling, avslutning og etterforvaltning av forskningsprosjekter.DELEGERT OPPGAVE: Seksjonsleder, med støtte fra leder av AFB og leder av IKT  
  • forskningsdata og humant biologisk material behandles forsvarlig, herunder påse at det utnevnes biobankansvarlig DELEGERT OPPGAVESeksjonsleder
  • det foreligger nødvendig forsikring av forskningsdeltakere. NIH er en statlig virksomhet og er derfor selvassurandør
  • det gjennomføres internkontroll. DELEGERT OPPGAVE: Seksjonsleder og  leder av AFB