Biobank-ansvarlig

Vilkår:

Ansatt ved NIH  med medisinsk eller biologisk utdanning av høyere grad  kan være biobankansvarlig. Det er seksjonsleder ansvar å påse at nevnte krav er ivaretatt
 

Ansvar:

  • for at den enkelte forskningsbiobank opprettes og forvaltes i samsvar med denne og annen lov

Oppgaver:

Sørge for at:
  • materiale i forskningsbiobanker oppbevares og behandles forsvarlig.
  • lover, tillatelser og rutiner følges.