AFB

Vilkår:

Leder for Avdeling for forskning og bibliotek (AFB) .
 

Ansvar:

Tilrettelegge informasjon om lover, regler, retningslinjer for forskningsprosjekter. I samarbeid med leder IKT tilrettelegge for sikker lagring av forskningsdata underveis i prosjektet og ved avslutning.
 

Oppgaver: 

Sørge for
  • at informasjon om REK/NSD og andre godkjenningsinstanser er lett tilgjengelig på Innersvingen
  • at informasjon om NIHs interne retningslinjer er lett tilgjengelig på Innersvingen
  • gjennomføre/initiere jevnlige informasjonstiltak i emner innenfor kvalitetssystemet
  • gi informasjon til forskere i hvor de kan henvende seg ved behov for veiledning
  • gjennomføre årlige kontroller av forskningsprosjekt og utarbeide rapport til styret