Opplæring etikk

NIH utvikler egne kurs for opplæring i etikk. Disse vil bli klare mars 2018 og informasjon vil bli publisert på denne siden.