Organisering og planlegging

All forskning ved NIH skal organiseres og utøves forsvarlig i henhold til gjeldende lover, interne retningslinjer og forskningsetiske normer.

Forskningsprosjekter ved NIH skal organiseres med en forskningsansvarlig og en prosjektleder og beskrives i en forskningsprotokoll. 

Oversikt over ansvar og oppgaver for seksjonsleder, prosjektleder og prosjektmedarbeider finner du her. 

Seksjonsleder skal være informert om prosjektet før oppstart, herunder at nødvendige godkjenninger foreligger.

Prosjektet skal være registrert i NIHs prosjektweb før oppstart.