Kvalitetssikring av forskningsdata

Styret ved NIH har vedtatt at prosjektleder skal vurdere tiltak for å kvalitetssikre data.

Formålet med kvalitetsikringen er å redusere risikoen for uregelmessigheter (duplisering av data, fiktive data og på annen vis manipulerte data) i datainnsamling og databehandling.

Kvalitetssikring av forskningsdata vil variere med type prosjekt og type datainnsamling/- og behandling. Det skal komme frem i forskningsprotokollen hvordan kvalitetssikringen er tilrettelagt i prosjektet.