Kvalitetssikring av forskningsdata

Formål

Prosjektleder skal vurdere tiltak for å kvalitetssikre data for å redusere risikoen for uregelmessigheter (duplisering av data, fiktive data og på annen vis manipulerte data) i datainnsamling og databehandling.


Tidspunkt

Løpende i prosjektperioden.


Aktiviteter

  • Kvalitetssikringsmetoden vil variere i forhold til type prosjekt og type datainnsamling/-behandling. Eksempel på metoder kan være:stikkprøver av spørreskjemaer (er de autentiske, er det overensstemmelse mellom opplysninger i et konkret skjema og de tilsvarende opplysninger i databasen/regnearket e.l.), data i en database sorteres for å identifisere eventuelle dubletter.
  • Av forskningsplanen-/protokollen skal det fremgå hvordan kvalitetssikringen er tilrettelagt.

Dokumentasjon

Resultat av kvalitetssikringen av data oppbevares hos prosjektleder.