Statens legemiddelverk (SLV)

Ansvar:

  • vurdere og godkjenne legemiddelutprøving
  • føre tilsyn med utprøving av legemidler

Oppgaver:

  • godkjenne legemiddelutprøving
  • tilsyn og inspeksjoner