Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag (NEM)

Ansvar:

  • klageinstans

Oppgaver:

  • vurderer og avgjør klager på vedtak i de regionale forskningestiske komiteene for medisin og helsefag