Helsedirektoratet

Ansvar:

  • godkjenne klinisk utprøving av medisinsk utstyr
  • godkjenne genforskningsprosjekter

Oppgaver:

  • godkjenne klinisk utprøving av medisinsk utstyr
  • godkjenne genforskningsprosjekter