Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Ansvar:

  • klageinstans

Oppgaver:

  • vurderer og avgjør klager vedrørende klinisk utprøving av medisinsk utstyr