Internkontroll

NIH skal gjennomføre planlagte og systematiske tiltak for å påse at rutinene for forskningsprosjekter er i samsvar med lover, forskrifter og NIHs retningslinjer.

Et utvalg av forskningsprosjekter skal kontrolleres årlig, og utvalget skal hentes fra forskjellige faser: Ved oppstart, under gjennomføring og etter avslutning.

 • Kontroll med oppstart:
  Seksjonsleder skal årlig kontrollere lister over forskningsprosjekter som er registrert ved seksjonene mot liste over meldte prosjekter til REK og NSD. Oppstart av forskningsprosjekt ,  Oppstart av multisenterstudier
 • Kontroll med gjennomføring:
  AFB skal årlig kontrollere et mindre utvalg av forskningsprosjekter som er registrert hos REK/NSD om prosjektene er gjennomført i.h.t. opplysninger oppgitt i søknad eller endringsmelding, jfr. rutine  Endring av forskningsprosjekt
 • Kontroll med avslutning:
  AFB skal årlig ta ut liste over prosjekt som er avsluttet fra SPREK/NSD.  AFB kontrollerer hvor vidt rutine Avslutning av forskningsprosjekt og Langtidsoppbevaring av forskningsdata er gjennomført. AFB kontrollerer at forskningsdata som er oppbevart elektronisk og/eller i andre arkiv er slettet eller at anonymisering er utført.
 

Dokumentasjon

 • Liste over registrerte forskningsprosjekter ved seksjonene
 • Liste over forskningsprosjekter fra REK/NSD, med tilleggsinformasjon og dokumentasjon
 • Liste over avsluttede forskningsprosjekt
 • Årlig revisjonsrapport til styret
 • Eventuelle avviksmeldinger