Endring av forskningsprosjekt

Formål

Sikre at seksjonsleder og godkjenningsinstanser får informasjon eller begrunnet søknad om vesentlige endringer i forskningsprosjektet.
 
Se Eksempler på vesentlige endringer i forskningsprosjekt.
 

Aktiviteter

  • Ved planlagt vesentlig endring av forskningsprosjekt i forhold til forskningsplan/protokoll, må denne revideres og seksjonsleder informeres
  • Ved planlagte vesentlige endringer i godkjent prosjekt av eksterne instanser og/eller NIHs etiske komite, må melding sendes til REK/NSD/NIHs etiske komite og ev andre godkjenningsinstanser
  • Normalt fyller prosjektleder ut skjema for endring av forskningsprosjekt, som finnes enten hos REK (LAGE LINK), NSD eller NIHs etiske komite LAGE LINK TIL SKJEMA) 
  • Eventuelt andre godkjenningsinstanser må også kontaktes
  • Dersom endringen av forskningsprosjektet er så stor at det må anses å være et helt nytt prosjekt, kan REK/NSD eller NIHs etiske komite bestemme at det må søkes om godkjenning på nytt. Se rutine for oppstart av forskningsprosjekt

Dokumentasjon

Revidert forskningsprotokoll og eventuell korrespondanse med REK/NSD/NIHs etiske komite og eventuelt andre instanser, arkiveres i henhold til retningslinjer for arkivering.