Etikk

NIH er opptatt av at våre forskere og studenter følger lover og regler og viser god vitenskapelig praksis i sitt forskningsarbeid.