Bli med i en stor treningssenterstudie!

I prosjektet «Treningssenterbransjen – en arena for folkehelse?» fokuseres det på grunnleggende aspekter ved trening og fysisk aktivitet, inkludert treningsvaner, motiver og barrierer for trening.

To kvinner kjører sit-ups i en treningstudio
Treningssenterstudien trenger deg! Foto: NIH

Til tross for at treningssenterbransjen har blitt en viktig arena for fysisk aktivitet, er det svært lite forskningsbasert kunnskap om de som velger å være medlem på treningssentre.

Målet med studien er å generere ny kunnskap om medvirkende faktorer for hvorfor noen klarer å opprettholde regelmessig trening, mens andre ikke. Økt forståelse vil bidra til at vi kan bli i bedre stand til å sette i gang tiltak som får flere til å opprettholde et aktivt liv.

Hva

Vi ønsker å rekruttere 1000 medlemmer fra ulike treningssentre i Oslo og Viken til denne studien som vil gå over 12 måneder.

Hvem kan delta

  • Er medlem på et treningssenter.
  • Over 18 år.
  • Snakker, leser og forstår norsk.
  • Er motivert for å fullføre alle spørreskjema (fire ganger) over en periode på 12 måneder.

Hva skal testes

  • Data vil innsamles ved hjelp av spørreskjema som sendes på e-post ved studieoppstart, og etter 3, 6 og 12 mnd.
  • Spørreskjemaet besvares elektronisk, og vil ta ca. 25 minutter hver gang.
  • Spørreskjema handler blant annet om fysisk aktivitet/trening, helse, motiver og barrierer, kroppsbilde og sosial støtte.

Fordeler ved å være med

Du vil bidra med viktig kunnskap innenfor et felt det finnes lite forskning på.

Påmeldingsfrist

Innen 1.12.2020
Meld deg på med SurveyXact (3 min).

Mer informasjon

Les prosjektbeskrivelse for Treningssenterbransjen - en arena for folkehelse? 

Kontakt

Christina Gjestvang

Stipendiat

Telefon: +47 23 26 21 19