Test av proteintilskudd

Det utvikles kontinuerlig nye matprodukter i et bærekraftig perspektiv som har den hensikt å bruke mer av den opprinnelige matvaren, samtidig som det er gode helsemessige produkter.

Proteintilskudd i pulver form i måleberger

Studier på proteinkilder har så langt vist at de som gir en rask økning i blodkonsentrasjonen av aminosyren leucin stimulerer muskelproteinsyntesen i større grad enn proteinkilder som gir en langsommere og lavere økning i leucin konsentrasjonen. Forskere ved NIH ønsker nå å få testet den biologiske responsen på inntak av proteinekstraktet, slik at det er mulig å beskrive hvor godt det nyutviklede produktet stimulerer muskelproteinsyntesen.

 Et slikt produkt, som er under utvikling, er basert på proteinekstrakt utvunnet fra kyllingavkapp.

Hva

Hensikten med denne studien er å kartlegge hvordan aminosyreprofilen i blod endres etter inntak av 20 g protein fra et nyutviklet proteinekstrakt fra kyllingavkapp. Responsen på inntak av dette produktet vil bli sammenlignet med responsen etter inntak av myseprotein (WPC-80).

Når

  • Uke 42-44 (12. oktober-1. november)
  • 2 testdager med varighet på ca. 90 minutter hver
  • Oppmøte mellom 07:00-09:30 (avtales individuelt)

Hvem kan delta

  • Du er mellom 20-40år eller 70-80år
  • Du kan ikke ha en tilstand som påvirker fordøyelsen eller opptaket av næringsstoffer i kroppen

Hva skal testes

  • To forskjellige proteindrikker, en på hver testdag
  • 6 blodprøver i løpet av testdagen

Fordeler med å være med

  • Du får prøvd ut et nyutviklet proteintilskudd
  • Du bidrar til å oppnå viktig informasjon om et potensielt bærekraftig produkt

Ta kontakt

Hvis du kan være interessert i å delta eller har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Elise Lander elisej@nih.no for mer informasjon.