Søker deltakere til en studie for å lære mer om prostatakreft

Bli med å forske: Vi vil finne ut mer om hvordan trening virker for menn som får hormonbehandling mot prostatakreft.

Mann trener beinølft på NIH
Delta i vårt forskningsprosjekt! Foto: NIH

Vi ønsker oss deltakere til dette forskningsprosjektet, slik at vi kan hjelpe flere i denne situasjonen bedre gjennom behandlingen.

Hvordan begrense bivirkningene?

Som kjent er prostatakreft den hyppigste kreftformen i Norge. Mange som får denne typen kreft, behandles med både stråling og hormonbehandling. Det betyr at testosteron-nivåene hos mannen blir sterkt redusert. Dette er altså nødvendig for å behandle sykdommen, men bivirkningene kan være plagsomme. Blant annet kan man legge på seg mer fett og miste muskelmasse, og det kan igjen øke risikoen for ulike livsstilssykdommer.

Bare å trene?

Men da kan man vel bare trene? Vel, flere menn med prostatakreft har fortalt at trening mens de får hormonbehandling ikke virker slik man skulle tro.

Og faktisk: Et forskingsprosjekt vi gjennomførte for noen år siden tydet på at effekten av trening reduseres. Men vi har aldri studert dette direkte.

Sammen med Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus vil vi finne ut av dette. Vi vil undersøke hvordan styrketrening virker hos henholdsvis menn med prostatakreft som får hormonbehandling i dag og tilsvarende menn med prostatakreft som aldri har stått på hormonbehandling.

For å studere dette, vil vi gjerne ha med deg.

Hvem kan delta?

I denne studien ønsker vi oss altså å sette opp to grupper av menn: Deltakerne i begge grupper må ha fått en prostatakreftdiagnose, og man må være under 75 år.

  • I den ene gruppen ønsker vi menn som står på hormonbehandling i dag
  • I den andre gruppen ønsker vi menn som enten har fått en annen type behandling for sin prostatakreft, eller som ikke har startet med behandling for sykdommen sin.

Du kan ikke være med hvis du har en avansert kreftsykdom med spredning til skjelettet. Du må heller ikke ha sykdommer eller skader som gjør at du ikke kan trene tung styrketrening, for eksempel ukontrollert høyt blodtrykk, nylig hjerteinfarkt, arytmier, eller lignende.

På grunn av enkelte målinger underveis kan du heller ikke ta medisiner mot osteoporose (bisfosfonater), blodfortynnende medisin som warfarin (Marevan), eller ha diabetes type I.

Hva det betyr å delta

De fleste synes det er spennende å bli med på et forskningsprosjekt som dette. I tillegg hjelper du oss altså å skaffe ny kunnskap – og å hjelpe de som senere får denne krefttypen lettere igjennom behandlingsperioden.

Men det krever samtidig litt tid og innsats:

  • Etter en medisinsk screening hos en kreftlege ved Radiumhospitalet, OUS, må du ha tid til å møte på Norges idrettshøgskole ved Sognsvann i Oslo fire ganger.
  • Først en tilvennings-økt (ca. tre timer) hvor vi blant annet måler din maksimale styrke.
  • Deretter må du gjennomføre tre treningsøkter med en del målinger før og etter.

Dette tar derfor noe tid, selv om selve treningen bare tar i underkant av en time hver gang. De tre treningsøktene må dessuten skje innen samme uken (typisk mandag, tirsdag og torsdag, eller tirsdag, onsdag og fredag). Du vil få nærmere informasjon om innhold i de ulikedagene per telefon hvis du viser interesse.

Deltakelse i studien innebærer også at vi må ta noen blodprøver, og på den siste treningsøkten vil vi også ta vevsprøver fra en muskel (muskelbiopsi) på fremsiden av lårene dine.

En slik muskelbiopsi kan oppleves som ubehagelig, og du kan oppleve en «lårhøne-følelse» dagene etter inngrepet. Du vil i tillegg få små arr i huden på låret som følge av inngrepet. Som med alle inngrep er det en liten infeksjonsfare forbundet med blodprøvetaking og ved muskelbiopsiene.

Treningsopplegg videre

Hvis du velger å delta, vil du få mer oppfølging enn det som er standard i slike pasientforløp. Som kjent kan du ikke forvente noen stor treningsfremgang av de tre treningsøktene i selve forskningsprosjektet. Men: Du vil få tilbud om treningsveiledning og hjelp til å planlegge trening videre – med utgangspunkt i testene i prosjektet. Hvis du ønsker det, kan du også få trene på det svært velutstyrte treningssenteret ved NIH i fem måneder etter deltakelse i studien.

Hvordan kan jeg delta?

Kontakt prosjektkoordinator Tormod S. Nilsen via epost: tormodsn@nih.no.

Kontakt

Tormod Skogstad Nilsen

Tormod Skogstad Nilsen

Forsker

Telefon: +47 23 26 23 30 / +47 950 69 857