Studie om epigenetisk muskel-minne

Ny studie skal undersøke om skjelettmuskulatur kan huske muskeltap og vi trenger deg som deltaker!

Studie deltaker sitter i en stol med elektroder festet til låret.
Foto: NIH
Forskningsrådet logo
Prosjektet har fått støttet fra Forskningsrådet.

Beskrivelse

Forskning har tidligere vist at skjelettmuskulaturen har et minne fra tidligere trening som vi kaller "muskelhukommelse". Musklene husker trening ved å lagre kjemisk informasjon i muskelcellenes DNA. Dette muliggjør en større effekt av trening når treningen gjentas på et senere tidspunkt.

Hensikten med denne studien er å undersøke om skjelettmuskulaturen også husker muskelsvinn (dvs. atrofi), og å se om trening kan beskytte musklene mot en slik "negativ" muskelhukommelse.

Studiedesign

Studieprotokollen/intervensjonen har en varighet på totalt 11 uker med mulighet for å gjennomføre 7 ukers tilleggsoppfølging etter at intervensjonen er fullført. Intervensjonen vil innebære:

 • 14 dagers muskelsvinn (ett ben) ved bruk av knestøtte og krykker
 • 7 ukers restitusjon enten ved å gå tilbake til normal fysisk aktivitet eller ved veiledet styrketrening (1 timer økter, 3 dager hver uke)
 • Ytterligere 14 dager med muskelsvinn av samme ben
 • Valgfritt: 7 uker med aktiv restitusjon hvor alle deltakere blir tilbudt veiledet styrketrening for å gjenopprette tap av muskler.

Ved hver av de fire tidspunktene beskrevet ovenfor (dvs. grunnlinje à 14 dager med muskelsvinn à 7 ukers restitusjon à gjentatt 14 dager med muskelsvinn) tar vi:

 • Muskelbiopsiprøve for å måle DNA -metylering, genuttrykk, proteiner og fibertyper
 • Muskelstyrke (ved bruk av isokinetisk dynamometri)
 • Kroppssammensetning (ved bruk av DXA -skanning)
 • Muskelarkitektur/struktur (ved bruk av ultralyd)

Målgruppen

Hvem kan delta?

 • Både menn og kvinner
 • I alderen 18-40 år
 • Frisk, ingen kjente sykdommer
 • Ingen regelmessig trening

Ta kontakt med studieleder

Fordeler med å delta

Alle deltakerne vil bli tilbudt strukturert styrketrening ved NIH de siste 7 ukene av prosjektet, og med denne treningen vil de i det minste gjenvinne muskelmassen og styrken de hadde ved studiestart.

Ved normal respons på treningen, vil deltakerne være sterkere når de er ferdige med studien sammenlignet med da de startet, men hvis de av en eller annen grunn ikke har kommet tilbake til styrkenivået før den siste testen, vil de bli tilbudt videre trening til styrken i det minste er tilbake til utgangspunktet.

Deltakerne vil være involvert i en spennende studie der de vil få mye informasjon om seg selv når det gjelder deres fysiske form og muskler, som de ellers ikke ville få innsikt i. Deltagelse i prosjektet vil bidra til økt kunnskap om utfordringene mange eldre mennesker opplever, som tap av muskelmasse og reduksjon i muskelfunksjon.

Kunnskapen om hvordan muskelmasse og funksjon reguleres kan bidra til å utvikle effektive strategier for å forhindre raskt tap av muskelmasse ved immobilisering og dermed bidra til å redusere de negative konsekvensene av blant annet lårhalsbrudd i alderdommen.

Se også den engelske siden

Kontakt

Daniel Colin Turner

Postdoktor

Telefon: +47 23 26 23 32