Prosjekt om styrketrening og muskelsyke søker deltagere

Vi ønsker oss friske deltakere til en undersøkelse om hvordan personer med muskelsykdommen Dystrofia Myotonika 1 responderer på styrketrening.

Vekter og manualer ligger klar til bruk.
Foto: Shutterstock

Bli med og lær mer om styrketrening samtidig som du hjelper forskningen fremover!

Så snart koronasituasjonen tillater det, skal det startes opp et prosjekt på Institutt for fysisk prestasjonsevne hvor vi vil undersøke hvordan personer som lider av muskelsykdommen Dystrofia Myotonika 1 responderer på styrketrening.

Til dette trenger vi en gruppe friske personer å sammenlikne med, altså til en såkalt kontrollgruppe. De som blir med skal gjennomføre den samme treningen som de syke.

Det er snakk om 5 styrketreningsøkter fordelt på to uker hvor det ene beinet skal trenes, mens det andre beinet skal være hvilende kontroll.

Hva

 • Uke 1: Tilvenning og pretesting.
  2 dager á 2 timer med test av styrke i beinøvelser, test av prestasjon i enkle dagligdagse aktiviteter, måling av kroppssammensetning (DXA-skan), utfylling av spørreskjema.
 • Uke 2: Forsøk.
  Mandag 7 timer (mulighet for å jobbe/slappe av mellom tester), tirsdag+onsdag 1 time, torsdag 2 timer, fredag 1,5 time. I løpet av denne uken skal det gjennomføres to styrketreningsøkter for bein. Før og etter øktene skal muskelfunksjon testes, det skal tas blodprøver og én muskelprøve fra hvert lår (fredag).
 • Uke 13: Tilvenning og pretesting.
  2 dager á 2 timer (se uke 1).
 • Uke 14-15: Forsøk.
  Tirsdag 6 timer (mulighet for å jobbe/slappe av mellom tester), onsdag+torsdag 1 time, fredag 2 timer, mandag (uke 15) 2 timer, tirsdag (uke 15) 2 timer. I løpet av uke 14-15 skal det gjennomføres tre styrketreningsøkter. Før og etter øktene skal muskelfunksjon testes, det skal tas blodprøver og muskelprøve fra begge lår (tirsdag i uke 14 og uke 15).

Når

 • Oppstart så snart koronasituasjonen tillater det. Planlagt oppstart i februar, mars, april, mai og juni. Her kan man velge når det passer best å gjennomføre.

Hvem kan delta

 • Kvinner og menn mellom 18 og 40 år
 • Frisk, ingen sykdom som rammer muskel-skjelett-system
 • Personer som ikke trener regelmessig styrketrening eller maks 1 styrketreningsøkt per uke

Hva skal testes

 • Maksimal styrke i bein
 • Tretthet i lårmuskulatur
 • Blodprøver
 • Muskelprøver
 • Urinprøver
 • Muskelsmerte (avkryssing på skjema)
 • Muskelstørrelse (ultralyd)

Fordeler med å være med

 • Man får veiledning og oppfølging på 5 styrketreningsøkter (bein)
 • Man får mål på maksimal styrke i beinøvelser, muskelstørrelse, fibertypesammensetning og kroppssammensetning (andel muskler, fett og bein)
 • Man får inngående kjennskap til egen restitusjon
 • Man får bidra til viktig forskning om hvordan muskelsyke responderer på styrketrening

Kontakt

Hvis du er interessert i å delta eller bare vil vite mer om prosjektet, ta kontakt med Vilde Handegard, stipendiat,  ved