Mekanismene som regulerer glykogensyntesen

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt som skal undersøke mekanismene som regulerer glykogensyntesen etter utmattende ett-bens sykling.

Foto: Shutterstock

Resultatene kan bidra til bedre rådgivning om matinntak etter trening for rask restitusjon. I dette skrivet gir vi deg informasjon om prosjektets mål og hva deltakelsen vil innebære for deg.

All testing gjennomføres på Norges idrettshøgskole (NIH) og kreves oppmøte ved skolen 8 dager totalt.

Hva

 • Varighet: 8 dager
 • Fysisk tester på ergometersykkel
 • Blodprøvetaking og muskelbiopsier

Når

 • Oppstart snarest!

Hvem kan delta

 • Menn i alderen 18-45 år
 • Karakteriseres som «erfarne med trening» ved utholdenhets- og kondisjonstrening
 • Normalvektig (Kroppsmasseindeks mellom 22-28)
 • Fysisk og psykisk friske personer
 • Ingen indikasjoner på sykdommer som har innvirkninger på metabolismen.

Hva skal testes

 • Kroppssammensetning (DEXA)
 • Maksimalt oksygenopptak
 • Laktatterskel
 • Evnen til å oksygenere blod 
 • Fettoksidasjonskapasitet
 • Muskelbiopsier

Fordeler med å være med

 • Gratis testing- fysiologiske tester som i utgangspunktet er dyre
 • Detaljert informasjon om ulike fysiologiske parametere
 • Pekepinn på deres fysiske form
 • Innblikk i hvordan forskning bedrives

Kontakt

Dersom dette er av interesse eller du har spørsmål om prosjektet, kontakt