Lungehelsen til tidligere toppidrettsutøvere

Hvordan står det til med lungehelsen til tidligere toppidrettsutøvere?

I samarbeid med helseavdelingen på Olympiatoppen starter vi i disse dager et omfattende prosjekt med undersøkelse av lungefunksjon og luftveishelse hos tidligere (og nåværende) landslagsutøvere i ulike idretter.

Før sommer-OL i Beijing i 2008 og vinter-OL i Vancouver 2010 gjennomførte vi et Astma og Allergiprosjekt for å se på forekomsten av astma blant sommer og vinteridrettsutøvere. Basert på objektive tester og legeundersøkelse fant vi at 20 % av utøverne i Beijing hadde astma og hele 50% av utøverne i Vancouver hadde astma . Dette er høye tall, og vi ønsker nå å undersøke alle utøverne som var med i den ovennevnte studien på nytt for å se om pusteproblemene er vedvarende og om forekomsten av astma fortsatt er høy etter at de fleste har lagt toppidretten på hylla.

Fra 1993 (før OL på Lillehammer i 1994) og fram til 2016 har vår forskningsgruppe, i samarbeid med Norges skiforbund, med avdøde professor og lege Kai-Håkon Carlsen, Erlend Hem og Trine Stensrud i spissen, systematisk undersøkt lungefunksjon og luftveishelse hvert år hos samtlige landslagsløpere (kvinner og menn) i langrenn. Vi observerte at mange løpere utviklet overømfintlige luftveier og astma gjennom sin idrettskarriere på langrennslandslaget og at ca 30% av utøverne hadde en astmadiagnose til enhver tid. Vi har nå fått mulighet til å gå tilbake i medisinske journaler for å undersøke hva som kjennetegner de som utviklet astma. Dette kan gi oss mer kunnskap og forståelse av hvilke mekanismer som fører til utvikling av astma hos idrettsutøvere. Dette er blant annet viktig for å kunne gi riktig behandling til idrettsutøvere med astma.

På bakgrunn av dette inviteres ALLE utøvere som var med i Astma og Allergistudien før OL i Beijing 2008 og Vancouver 2010 og ALLE langrennsløpere som har vært innom landslagene fra 1993-2016 tilbake til en ny luftveisundersøkelse. For å sammenligne resultatene fra tidligere benytter vi de samme testene som sist, som fortsatt er anbefalt av IOC’s medisinske komite og WADA for diagnostisering av astma. Meld deg på så kontakter vi deg og sender mer informasjon.

Evt. ta kontakt med:

Kontakt

Trine Stensrud

Trine Stensrud

Professor

Telefon: +47 23 26 23 46 / +47 412 23 979

Anders Randa

Anders Randa

Telefon: +47 23 26 22 97 / +47 413 37 165