Hormonterapi og endring i helserisiko for menn som slutter med anabole steroider

Oslo Universitetssykehus (OUS) tilbyr deltakelse i studie for deg som ønsker å slutte med anabole steroider, som er avhengig av anabole steroider og har brukt preparatene sammenhengende de seneste seks måneder.

Konseptbilde av piller og glass
Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Studien undersøker om hormonterapi gjør det lettere å slutte med anabole steroider og om det kan anbefales som behandling for menn som strever med å slutte.

Det undersøkes også om og hvordan fysisk og psykisk helsetilstand endres fra bruk av anabole steroider til ett år etter avsluttet bruk.

Om studien

Langvarig bruk av anabole steroider kan gi alvorlige psykiske og fysiske helseproblemer, inkludert hormonforstyrrelse der kroppens testosteronproduksjon reduseres eller stopper.

Ved avsluttet bruk vil kroppen skille ut steroidene som var tilført utenfra og følgende tegn på lavt testosteronnivå kan vare fra måneder til år:

 • depresjon,
 • sterk utmattelse,
 • søvnproblemer og
 • redusert seksualfunksjon.

Mange fortsetter med steroider for å lette disse plagene, selv om de ønsker å slutte. Dette gir økt helserisiko.

Bakgrunnen for denne studien er at det foreløpig ikke finnes forskningsbasert eller annen anbefalt behandling for brukere av anabole steroider som ikke klarer å slutte selv om de ønsker det.

Les mer detaljer om pilotstudien

Hensikten

Hensikten med studien er å undersøke om bruk av hormonpreparatet Clomifen igangsetter egenproduksjonen av testosteron, og om hormonterapien gir testosteronnivå i normalområdet etter avsluttet steroidbruk.

Vi vil også undersøke om menn som får hormonbehandlingen rapporterer mindre symptomer på lavt testosteronnivå etter avsluttet steroidbruk, sammenlignet med en gruppe menn i en annen studie som slutter med steroider uten å få slik hormonterapi.

I tillegg skal vi undersøke fysisk og psykisk helsetilstand under pågående bruk av anabole steroider, og hvordan denne endres under behandlingen og deretter seks og 12 måneder etter avsluttet bruk.

Hvem kan delta

Vi inkluderer 25-30 menn som ønsker å slutte med anabole steroider.

Deltakelse i dette forskningsprosjektet kan tilbys menn som ønsker å slutte med anabole steroider, som er avhengige av anabole steroider og har brukt sammenhengende over de seneste seks måneder.

Du må ha forsøkt å slutte uten å lykkes og være henvist til behandling ved Oslo universitetssykehus, Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker.

Du må bo i Oslo eller omegn slik at det er mulig å reise til Oslo universitetssykehus for å gjennomføre undersøkelser og behandling.

Du kan ikke delta ved hjerte-kar-lidelse, alvorlig psykisk lidelse, pågående bruk av illegale rusmidler, betydelig forhøyet blodprosent, leversvikt, annen hormonsykdom eller overfølsomhet for virkestoffet clomifen.

Les mer om detaljer om deltakelsen i studien.

Hva innebærer studien?

Du får en grundig undersøkelse av fysisk og psykisk helse før du slutter med anabole steroider.

Clomifentabletter gis i 16 uker og de første fire ukene får du også testosterongel for å sikre at testosteronnivået ikke synker før effekten av Clomifen setter inn.

Forskningslegen følger opp med blodprøver og undersøkelse hver fjerde uke i 16. uker, ved seks månedder og 12 måneder.

Følgende metoder benyttes for å samle inn data:

 • spørreskjemaer
 • intervju (bakgrunnsopplysninger, helseforhold, bivirkninger)
 • psykiatrisk undersøkelse
 • undersøkelse av fysisk helsetilstand
 • blodåreundersøkelse med ultralyd
 • kroppsscan (DXA-scan) med måling av bentetthet og forhold mellom fett- og muskelvev
 • fettprøveundersøkelse
 • urinprøve
 • prøve av spermiekvalitet
 • måling av testikkelstørrelse
 • blodprøveundersøkelser

I tillegg får du øyeundersøkelse hos optiker før behandlingsstart og seks måneder etter avsluttet hormonterapi.

Les fullstending informasjon om hva studien innebærer

Kontakt

Forskningslege Hans Christian B Henriksen 
tlf: 48 20 32 75, e-post: hachen@ous-hf.no

Prosjektleder/overlege Ingrid Havnes
telefon: 91 80 33 28, e-post: uxamav@ous-hf.no

Leder av Steroideprosjektet Christine Wisløff
telefon: 46 95 97 91,  e-post: chrwis@ous-hf.no