Friluftslivsbruk av Oslofjorden og strandsonen

Svar på spørreundersøkelsen for å øke tilgjengelighet til strandsonen og fjorden. Ditt bidrag teller!

En paraglider svever i luften over Oslo by og fjord
En paraglider nyter utsikten over Oslofjorden. Mest mulig av strandsonen bør være tilgjengelig for alle. Foto: Andreas B. Johansen

 Del dine erfaringer

 • Svarene på spørreskjemaet er anonyme
 • Spørreundersøkelsen tar ca. 10 min å svare på

Gå til spørreskjemaet

Hvorfor svare?

Dine erfaringer er viktige for å sikre:

 • økt tilgjengelighet til strandsonen og fjorden for alle
 • redusere konflikter mellom ulike aktivitets- og brukergrupper
 • sikre bedre kunnskap om hva friluftsliv på og langs Oslofjorden betyr for livskvalitet, helse og sosial inkludering

Hvem kan svare

Alle som bruker områder og strandsoner i Oslofjorden. 

Om prosjektet

Prosjektet skal kartlegge:

 • omfang og variasjon i friluftslivsbruk på Oslofjorden og i strandsonen, fra svenskegrensen til grensen mot Agder gjennom et helt år
 • hva som fremmer og hemmer friluftslivsbruken blant ulike grupper i befolkningen
 • konflikter innen friluftslivet og mellom friluftslivsbrukere og andre brukergruppe

Les mer om prosjektet og oppdrag fra Miljødirektoratet

Finansiert av

 • Miljødirektoratet

I samarbeid med

 • Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Københavns Universitet
 • Norges idrettshøgskole

Kontakt

Kirsti Pedersen Gurholt

Kirsti Pedersen Gurholt

Professor

Telefon: +47 23 26 24 97 / +47 900 44 205