Forskningsprosjekt om kjønnsforskjeller i bestemmende faktorer av utholdenhetsprestasjon

Vi søker syklister og triatleter for å undersøke kjønnsforskjeller i egenskaper som bestemmer utholdenhetsprestasjon; inklusive målinger av hjertets pumpekapasitet, hvordan blodet fordeles i kroppen, hvor effektivt muskulaturen trekker oksygenet ut fra blodet og egenskaper i muskulaturen som bestemmer dette.

Mann på spinning-sykkel som puster i en oksygenmaskin.
Delta i forskningsprosjektet vårt i utholdenhetsprestasjon! / Foto: NIH

Hvem kan delta

 • Kvinner og menn mellom 18 – 40 år
 • Godt utholdenhetstrent på sykkel (maksimalt oksygenopptak over 50 ml/kg/min for kvinner og over 60 ml/kg/min for menn. Dette tilsvarer ca. 3,1 W/kg og 3,8 W/kg i terskelwatt/FTP for henholdsvis kvinner og menn). 
 • Ikke ha hjerte- og karsykdom, diabetes, eller høyt eller lavt blodtrykk

Hva skal testes

Over 4 testdager

Mann på spinning-sykkel med oksygenmaske.
Man undersøker utholdenhetsprestasjon. / Foto: NIH
 • Laktatprofil, maksimalt oksygenopptak (VO2maks), utnyttelsesgrad av VO2maks gjennom 30 minutter time-trial, og sykkelprestasjon, både i normal høyde og 2800 meter over havet
 • Hjertets maksimale minuttvolum og blodstrøm i beina
 • Muskulaturens evne til å trekke ut oksygen fra blodet (via blodprøver fra katetre)
 • Egenskaper i muskulatur (muskelfibertype-sammensetning, kapillærtetthet, mitokondrietetthet, via muskelbiopsi)
 • Blodvolum og kroppssammensetning 
 • Lungefunksjon

Fordeler

 • Innsikt i hvordan forskning bedrives 
 • Gratis testing og info om din fysiske form 
 • Avanserte tester som i utgangspunktet er dyre eller som ikke gjennomføres utenom forskningsstudier 

Tester gjennomføres på Norges idrettshøgskole. Studien pågår fra starten av oktober og frem til 13.desember (rekruttering starter!) og man må påberegne ~3 timer per oppmøtedag for testdag 1-3 (fleksibelt tidspunkt), og hele dagen for testdag 4 (hovedtestdagen). Dersom du er interessert eller har spørsmål om prosjektet kontakter du postdoktor Øyvind Skattebo (oyvind.skattebo@nih.no, mobil: 97105742). 

Kontakt

Øyvind Skattebo

Øyvind Skattebo

Postdok

Telefon: +47 23 26 23 09