Forskningsprosjekt om kjønnsforskjeller i bestemmende faktorer av utholdenhetsprestasjon

Vi søker syklister og triatleter for å undersøke kjønnsforskjeller i egenskaper som bestemmer utholdenhetsprestasjon; inklusive målinger av hjertets pumpekapasitet, hvordan blodet fordeles i kroppen, hvor effektivt muskulaturen trekker oksygenet ut fra blodet og egenskaper i muskulaturen som bestemmer dette.

Mann på spinning-sykkel som puster i en oksygenmaskin.
Delta i forskningsprosjektet vårt i utholdenhetsprestasjon! / Foto: NIH

Hvem kan delta: 

 • Kvinner og menn mellom 18 – 40 år 
 • Godt utholdenhetstrent på sykkel  
 • Ikke ha hjerte- og karsykdom, diabetes, eller høyt eller lavt blodtrykk

Hva skal testes (over 4 testdager): 

 • Laktatprofil, maksimalt oksygenopptak (VO2maks), utnyttelsesgrad av VO2maks gjennom 30 minutter time-trial, og sykkelprestasjon, både i normal høyde og 2800 meter over havet  
 • Hjertets maksimale minuttvolum og blodstrøm i beina 
 • Muskulaturens evne til å trekke ut oksygen fra blodet (via blodprøver fra katetre) 
 • Egenskaper i muskulatur (muskelfibertype-sammensetning, kapillærtetthet, mitokondrietetthet, via muskelbiopsi) 
 • Blodvolum og kroppssammensetning  
Mann på spinning-sykkel med oksygenmaske.
Man undersøker utholdenhetsprestasjon. / Foto: NIH

 

Fordeler: 

 • Innsikt i hvordan forskning bedrives 
 • Gratis testing og info om din fysiske form 
 • Avanserte tester som i utgangspunktet er dyre eller som ikke gjennomføres utenom forskningsstudier 

 
Tester gjennomføres på Norges Idrettshøgskole. Studien pågår gjennom april og mai (rekruttering starter NÅ!) og man må påberegne ~2 timer per oppmøtedag for testdag 1-3 (fleksibelt tidspunkt), og hele dagen for testdag 4 (hovedtestdagen). Dersom du er interessert eller har spørsmål om prosjektet kontakter du postdoktor Øyvind Skattebo (oyvind.skattebo@nih.no, mobil: 97105742). 

Kontakt

Øyvind Skattebo

Øyvind Skattebo

Postdok

Telefon: +47 23 26 23 09