Bli med å forebygge skader på fotball- og håndballbanen

Hjelp oss å finne ut: Hvordan skal man unngå at så mange unge blir skadet på banen? At de får skader som i verste fall kan gi varige plager?

Angrep i håndball, jente i rødt skyter gjennom hvitt forsvar
Altfor mange unge spillere skades på banen: Nå kan du bli med å endre dette, så flere unge får gjøre mer av det de helst vil: Spille. Foto: Terje Eileretsen

Det trenger vi DIN hjelp til å finne ut av. DU kan hjelpe oss å bygge et nytt program for å forebygge skader.

Det er Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund og Norges Idrettshøgskole som sammen skal utvikle og teste dette, et «trenerledet skadeforebyggende program». Det må derfor passe til både unge fotball- og håndballspillere og til deres trenere – til hva de trenger. Det må jo virke best mulig.

Vi trenger din hjelp til å:

  1. Forstå hva som er viktig for om du som trener, spiller eller lagkameratene dine utfører (eller ikke utfører!) øvelser (eller andre tiltak) som kan forebygge skader i fotball og håndball.
  2. Lage et spørreskjema som faktisk fungerer så vi kan få best mulig oversikt over akkurat dette.

Hvem kan delta:

  • Fotballspillere og håndballspillere mellom 13-17 år
  • Trenere innen ungdomsfotballen og -håndballen

Hva:

Om du blir med, kan du delta på enten:

  • Workshop med andre spiller/trenere om hva som påvirker skadeforebygging

 eller

  • Gruppeintervju med andre spillere/trenere med tilbakemelding på spørreskjemaet
Fotballkamp - 15-åring i hvitt bryter igjennom rødt forsvar
Også på fotballbanen skal man jo "gi alt", og da kan du lett pådra seg skader som blir med deg lenge. Foto: Thomas Brekke Sæteren, NFF

 

Når:

Møtene varer maksimalt 90 minutter og foregår på Norges Idrettshøgskole i henholdsvis mars/april og mai 2022

Hvorfor vi vil gjennomføre dette forskningsprosjektet?

Fotball og håndball er idretter der mange skader seg, og en stor andel av disse er unge spillere.

Å få en skade har konsekvenser både på kort og lengre sikt, og de kan gjøre det vanskelig å delta i idretten. Vi ønsker å forebygge skader slik at unge spillere kan gjøre det de liker best, å spille fotball og håndball!

Hvorfor DU skal være med?

Blir du med på dette, vil du:

  • Gjøre en innsats for at unge fotball- og håndballspillere skal unngå skader – og dermed spille mer og ha det mer gøy med idretten sin
  • Bidra til verdensledende forskning (faktisk, dette er bra og viktig!)
  • Få muligheten til å diskutere tanker og erfaringer rundt skadeforebygging i fotball eller håndball med andre utøvere, trenere og fagfolk.
portrett Emilie Scholten Sjølie
Emilie Scholten Sjølie Foto: privat

Vil du delta? Vite mer?

Ta kontakt med: Emilie Scholten Sjølie
Prosjektmedarbeider, Senter for Idrettsskadeforskning, Norges Idrettshøgskole

Ung håndballspiller i hvitt bryter igjennom forsvar
Hjelp oss å finne ut hvordan man kan unngå at så mange unge blir skadet på banen, oppfordrer forskerne på Senter for idrettsskadeforskning. Ill-foto: Peter Tubaas