Hva fasiliterer deltakelse i idrett for ungdom med funksjonsnedsettelser?

Vi undersøker ungdoms opplevelser med å delta i organisert idrett og vil finne ungdommer mellom 13 - 17 år som vil bidra!

To deltagere med ulike funskjonnedsettelser i skirenne ferier.
Foto: Kjetil Grude Flekkøy, NIH

Om studien

Forskningsprosjektet «Hva fasiliterer deltakelse i idrett for ungdom med funksjonsnedsettelser?» er et doktorgradsprosjekt ved Norges Idrettshøgskole (NIH) som er et samarbeid mellom NIH, Norges Idrettsforbund (NIF) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF).

Forskningsgruppa rekrutterer nå til studie 2 og 3 av doktorgradsprosjektet der vi er spesielt opptatt av å høre ungdommenes stemmer. 

Hva det innebærer

Hensikten med studiene er å øke forståelsen for ungdom med funksjonsnedsettelsers sin opplevelse av å delta i organisert idrett, og hva de opplever som viktig for motivasjonen til å fortsette med organisert idrett over tid. 

Når

Datainnsamlingen er tenkt med oppstart i uke 41 gitt at godkjenninger fra etisk komité og Sikt/NSD foreligger før den tid. 

Hvem kan delta

Ungdom med fysiske funksjonsnedsettelser mellom 13 - 17 år

Hva skal testes

Vi undersøker ungdoms opplevelser med å delta i organisert idrett og hva de opplever som viktig for deres motivasjon til å fortsette med idrett over tid.

Fordeler med å være med

 Ungdommene vil få et gavekort pålydende 500,- fra en sportsbutikk som takk for innsatsen og bidra til forsknings på paraidretten i Norge.

Kontakt informasjon

Linn Engdahl-Høgåsen, prosjektleder