Official publications

National curriculum - Laws - Regulations of the laws - NOUs - Reports to the Storting

Always give the full URL (internet address) if the document is retrieved from the internet. In this examples we have shortened the URLs to make it easier to read.

National curriculum
Laws
Regulations of the laws
NOUs
Reports to the Storting

National curriculum

 • In the text: (Author, year)
  (Utdanningsdirektoratet, 2010)
 • In the referene list: Author (Year). Title. Retrieved date from URL
  Utdanningsdirektoratet. (2010). Læreplan i fordypning i norsk [LK06]. Retrieved the 10th of April 2013 from http://www.udir.no

Laws

 • In the text: (Short version of the name of the law, § x, year)
  (Personopplysningsloven, § 8, 2000)
 • In the referene list: Short version of the name of the law (Year). Full title of the law in italicsValid from date, last amended date. Retrieved date from URL
  Personopplysningsloven (2000). Lov om behandling av personopplysninger: Valid from the 1st of January 2001, last amended the 19th of December 2008.

  Personopplysningsloven (2000). Lov om behandling av personopplysningerValid from the 1st of January 2001, last amended the 19th of December 2008. Retrieved the 10th of April 20008 from http://www.lovdata.no

Regulations of the Law

 • In the text: (Short version of the title, year)
  (Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH, 2005)
 • In the reference list: Short version of the title (Year). Full title in italics. Retrieved date from URL
  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH (2005). Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole: Valid from the 26th of May 2005 no 1811.

  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH (2005). Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole: Valid from the 26th of May 2005 no 1811. Retrieved the 10th of April 2008 from http://www.lovdata.no

NOU (Official Norwegian Report)  

 • In the text: (NOU Year: Number)
  (NOU 2001: 22)
 • In the reference list: NOU Year: Number (Year). Title in italics. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. Retrieved date from URL
  NOU 2001: 22 (2001). Fra bruker til borger: En strategi for nedbygging av funksjonshemmende  barrierer. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

  NOU 2001: 22 (2001). Fra bruker til borger: En strategi for nedbygging av funksjonshemmende  barrierer. Oslo: Statens forvaltningstjeneste. Retrieved the 25th of February 2005 from http://www.regjeringen.no

Reports to the Storting

Before the 1st of January 2009 they were named Stortingsmelding, after that they are named Melding til Stortinget. See the examples below.

 • In the text: St.meld. nr/Meld.St. x (Year-year)
  (St.meld. no 14 (1999-2000))
  (Meld.St. 34 (2012-2013))
 • In the reference list: St.meld. nr/Meld.St. x (Year-year). Title in italics. Oslo: Departement. Retrieved date from URL
  St.meld. nr 14 (1999-2000). Idrettslivet i endring: Om statens forhold til idrett og fysisk aktivitet. Oslo: Kulturdepartementet.

  Meld.St. 34 (2012-2013). Folkehelsemeldingen: God helse – felles ansvar. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet. Retrieved the 5th of September 2013 from http://www.regjeringen.no