Digitale emner

Studenter fra partnerinstitusjoner kan ta digitale emner ved NIH, kostnadsfritt.

Program information

Application Deadline

June 15 (fall semester)/ December 1 (spring semester)

Price

Gratis for studenter fra partnerinstitusjoner

Digitale emner

Content

NIH tilbyr ulike digitale emner innen Sport Management.

Innholdet i emnene består av prosjektplanlegging og management-prosesser i ulike kontekster, som for eksempel organisering av idrettsarrangement, politikkutvikling og praksis innen anti-doping og bærekraft. Emnene vil gjøre studenter i stand til å identifisere og kritisk diskutere ulike organisatoriske problemstillinger, muligheter og utfordringer fra ulike perspektiver: individuelt, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Emnene er modul-baserte og gir studenten fleksibilitet ved at studenter selv kan bestemme når de ønsker å starte emner i løpet av hvert semester. Studenten står fritt til å velge når hver modul startes og fullføres i løpet av semesteret. Emnet avsluttes med en digital hjemmeeksamen. Studenter kan selv velge hvor mange emner de ønskerå ta.

General information

Det er mulig å søke opptak til emner fra mai (for høstsemesteret) eller oktober (for vårsemesteret).

Hvis du ønsker å ta emner ved NIH, må du kontakte internasjonalt kontor ved ditt lærested slik at de kan nominere deg. Når du har blitt nominert, vil du motta en e-post med informasjon om hvordan du fullfører din søknad.

Når du fullfører din søknad søker du opptak til en pakke som inneholder alle emner som tilbys det kommende semesteret. Når du godkjenner utdanningsplanen for kommende semester, velger du selv hvilke emne(r) du ønsker å ta. Mer informasjon gis etter at søkere aksepterer tilbud om studieplass. 

Contact us

International Office

Email: exchange@nih.no