Projects

BoneWheel

Institutt for fysisk prestasjonsevne

Too young to ride?

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett / Seksjon for coaching og psykologi

Motivation in Youth Sport

Published

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett / Seksjon for coaching og psykologi

PED-t trial

Published

Idrettsmedisinske fag

Breaking – that's me!

Published

Kroppsøving og pedagogikk

Langnes, Tonje Eilefsdotter Fjogstad
PhD candidate

EuroFIT

Coaching og psykologi / Fysisk aktivitet og helse / Motivasjon