Keynotes - Day 2

Foredragsholderne på dag to er representanter for Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved NIH

Anna-Maria Strittmatter

Anna-Maria Strittmatter er 1. amanuensis ved Institutt ved idrett og samfunnsvitenskap, NIH. Hun forsker på ungdommers medbestemmelse i idretten, både innen og utenfor den organiserte idretten.

Morten Renslo Sandvik

Morten Renslo Sandvik er forsker forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH. Han ferdigstilte sin doktorgrad i 2020 med prosjektet Antidoping som solidaritet: En filosofisk undersøkelse av antidoping i toppidrett. Sandviks forsker på idrett og miljø, samt inkludering og integrering i idrett.

Lars Erik Espedalen

Lars Erik Espedalen er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap i idrettsosiologi. Han skriver sin doktorgrad om Inkludering og ekskludering i ungdomsidretten.

Anette Skilbred

Anette Skilbred er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Skilbred skal i sin doktorgrad se nærmere på Unge idrettsutøvere og prestasjonsfremmende midler.