Articles

2021

Some journals may require membership. Contact the library for more information about to get access. 

Bjørndal, CT and Gjesdal, S. (2020). The role of sport school programmes in athlete development in Norwegian handball and football. European Journal for Sport and Society. Volume 12 (4), 374-396.

 Haraldsen, H. M. (2020). Et dypdykk i medaljens bakside-Hvordan mønstre av hvem du er og hvor du er påvirker unge eliteutøveres motivasjon, prestasjon og psykiske helse. Dansekunst 1, 1, 50-61. https://khioda.khio.no/khio-xmlui/handle/11250/2673395

Haraldsen, H. M., Ivarsson, A., Solstad, B. E., Abrahamsen, F. E., & Halvari, H. (2020). Composites of Perfectionism and Inauthenticity in Relation to Controlled Motivation, Performance Anxiety and Exhaustion among Elite Junior Performers. European Journal of Sport Science, 1-30. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2020.1763478 USN/NIH

Haraldsen, H. M., Nordin-Bates, S. M., Abrahamsen, F. E., & Halvari, H. (2020). Thriving, Striving, or Just Surviving? TD Learning Conditions, Motivational Processes and Well-Being Among Norwegian Elite Performers in Music, Ballet, and Sport. Roeper Review, 42(2), 109-125. USN/NIH

Hedenborg, S., Rosén, A., Palmquist, GT., Solenes, O., Werner, GF. (2020). Bland knattar och minisar: Ridskolornas verksamhet för de allra yngsta. Idrottsforum.org. October 15, 2020. https://idrottsforum.org/hedenborgetal201015/

Bjerring, AW., Landgraff, HEW., Lerstien, S. (2020). From talented child to elite athlete: The development of cardiac morphology and function in a cohort of endurance athletes from age 12 to 18. European Journal of Preventive Cardiology. 

Landgraff, HEW., Hallén, J. (2020). Longitudinal Training-related Hematological Changes in Boys and Girls from Ages 12 to 15 yr. Medicine & Science in Sports & Exercise 2020 ;Volum 52.(9) s. 1940-1947. https://europepmc.org/article/med/32175972

Landgraff, HEW. Cardiorespiratory, hematological and body composition changes in maturing girls and boys with different training backgrounds. Doktorgradsavhandling. 2020. https://nih.brage.unit.no/nih-xmlui/handle/11250/2720452

Solstad, B. E., Stenling, A., Ommundsen, Y., Wold, B., Heuzé, J. P., Sarrazin, P., Castillo, I., Cruz, J., Hall, H., Papaioannou, A., & Duda, J. L. (2020). Initial psychometric testing of the coach-adapted version of the empowering and disempowering motivational climate questionnaire: A Bayesian approach. Journal of Sports Sciences.

Solstad GM & Bakken A. (2020). Evaluering av «Idrett for alle i Oslo» Kartleggingsrapport. 

Persson, M., Stefansen, K., Strandbu, Å. Fotball som kjønnet mulighetsrom. Hvilken betydning har metafortellingen om kvinnefotball for unge jenters idrettsprosjekt? Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 ;Volum 44.(3) s. 231-245. https://www.idunn.no/tfk/2020/03/fotball_som_kjoennet_mulighetsrom

Strittmatter, AM. (2020) Ung medbestemmelse i norsk idrett. Evaluerings- og utredningsarbeid om barrierene og behovene for å øke ung medbestemmelse i særforbund og idrettskretser. (PDF) Norges idrettshøgskole, Norges idrettsforbund: Oslo. 

2020

Haraldsen, H. M, Ivarsson, A., Solstad B. E., Abrahamsen F. E., Halvari, H. (2020). Composites of perfectionism and inauthenticity in relation to controlled motivation, performance anxiety and exhaustion among elite junior performers. European Journal of Sport Science. Vol.ahead-of-print (ahead-of-print), p.1-11

Haraldsen, H. M. (2020). Et dypdykk i medaljens bakside – hvordan mønstre av hvem du er og hvor du er, påvirker unge eliteutøveres motivasjon, prestasjon og psykiske helse. Dansekunst, (1), 50-61

Haraldsen, H. M, Nordin-Bates, S. M., Abrahamsen F. E., Halvari, H. (2020). Thriving, Striving, or Just Surviving? TD Learning Conditions, Motivational Processes and Well-Being Among Norwegian Elite Performers in Music, Ballet, and Sport. Roeper Review, 2020-04-02, Vol.42 (2), p.109-125

 

2019

Berntsen, H. & Kristiansen, E. (2019). Successful coach learning: Digital workbook informed by pedagogical principles. International Journal of Sports Science and Coaching

Berntsen, H. & Kristiansen, E. (2019). Guidelines for Need-Supportive Coach Development: The Motivation Activation Program in Sports (MAPS). International Sport Coaching Journal, 6 (1), 88-97

Berntsen, H., Ivarsson, A., & Kristiansen, E. (2019). Need-supportiveness and athlete well being: Coaches' competence-support at risk in the elite sport context throughout the season. Current Issues in Sport Science (CISS)

Berntsen, H. & Kristiansen, E. (2019). Feilaktig syn på hva som er god "coaching" gir utbrenthet, frafall og mistrivsel: Derfor bør treners samhandlingsferdigheter kvalitetssikres på lik linje med idrettsspesifikk-kompetanse. NIH-bloggen 

Bjerring, A. W., Landgraff, H. E., Stokke, T. M., Murbraech, K., Leirstein, S., Aaeng, A., ... Sarvari, S. I. (2019). The developing athlete's heart: a cohort study in young athletes transitioning through adolescence. Eur J Prev Cardiol

Bjørndal, C. T., & Ronglan, L. T. (2019). Engaging with uncertainty in athlete development – orchestrating talent development through incremental leadership. Sport, Education and Society, 1-13

Hansen, P.Ø., Breivik, G. & Loland, S. (2019). Er det greit så lenge det er lov? En kartlegging av verdier og holdninger til doping og antidoping i norsk idrett. Norges idrettshøgskole, Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett.

Hansen, P. Ø., Breivik, G., & Loland, S. (2019). Doping i norsk idrett: Greit såfremt det er lov? Aftenposten, s. 20-21

Haraldsen, H. M. (2019). Thriving, striving, or just surviving? A study of motivational processes among elite junior performers from sports and performing arts. Norges Idrettshøgskole (ISBN 978-82-502-0574-1) 309 s. Brage KHIO/NIH

Haraldsen, H. M; Halvari, H; Solstad, B. E; Abrahamsen, F. E.; Nordin-Bates, Sanna M. (2019). The Role of Perfectionism and Controlling Conditions in Norwegian Elite Junior Performers’ Motivational Processes. Frontiers in Psychology; Volum 10. (June) USN/NIH.

Haraldsen, H. M; Halvari, H; Solstad, B. E; Ivarsson, A; Halvari, H; Abrahamsen, F. E. (2019). Change in Basic Need Frustration in Relation to Perfectionism, Anxiety and Performance in Elite Junior Performers. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. USN/NIH

Jørgensen, H; Lemyre, P.-N.; (2019). Holt, Nicholas. Multiple Learning Contexts and the Development of Life Skills Among Canadian Junior National Team Biathletes. Journal of Applied Sport Psychology. NIH

McNeill, K., Durand-Bush, N., & Lemyre, P.-N (2019). Can Learning Self-Regulatory Competencies Through a Guided Intervention Improve Coaches’ Burnout Symptoms and Well-Being? Journal of Clinical Sport Psychology, 1(aop), 1-21

Persson, M.; Espedalen, L. E.; Stefansen, K.; Strandbu, Å. (2019). Opting out of youth sports: how can we understand the social processes involved? Sport, Education and Society. OSLOMET/ NIH

Sabourin, C.; Trottier, C.; Frenette, E.; Camire, M.; Drapeau, V.; Goulet, C.; Lemyre, P.-N. (2019). French Adaptation of the Short Form Youth Experiences Survey for Sport and Life Skills Scale for Sport. Measurement in Physical Education and Exercise Science. NIH

Solstad, G. M.; Strandbu, Å. (2019). Culturally ‘safe sport’: on political mobilisation against abuse in Zambian sport. International Journal of Sport Policy and Politics. E-first publication

Stefansen, K.; Solstad, G. M.; Strandbu, Å.; Hansen, M. L. (2019). Young Athletes’ Perceptions of Coach-Athlete Sexual Relationships: Engaging with Competing Ethics. Sociology of Sport Journal E-first publication

 Strandbu, Å.; Bakken, A.; Stefansen, K. (2019). The continued importance of family sport culture for sport participation during the teenage years. Sport, Education and Society. E-first publication.

 Strandbu, Å.; Bakken, A.; Sletten, M. Å. (2019). Exploring the minority–majority gap in sport participation: different patterns for boys and girls? Sport in Society; Volum 22.(4) s. 606-624